+385 1 7890-474
×

Potpora iz Europskog Fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: IKT u službi povećanja konkurentnosti inovativnih marketinških proizvoda

Kratki opis projekta: Dana 26.11.2019. poduzeće RINEO DIZAJN d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „IKT u službi povećanja konkurentnosti inovativnih marketinških proizvoda“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0857. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta će unaprijediti poslovne procese: proizvodnja, nabava prodaja, logistika, financije i računovodstvo te upravljanje rizicima. Primjena informacijsko komunikacijske tehnologije iz projekta će doprinijeti rastu prihoda i izvoza, povećanju broja zaposlenih u poduzeću, integraciji poslovnih procesa, rastu konkurentnosti te povećanju sveukupne učinkovitosti djelatnika poduzeća.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su rast prihoda od prodaje i izvoza, otvaranje 1 novog radnog mjesta, integriranje poslovnih procesa s proizvodnjom, kraće trajanje izrade kalkulacije, mogućnost automatske provjere stanja sirovine i materijala, automatsko pretvaranje 2D vizuala u rezne linije, uvođenje sigurnosnih kopija podataka na serveru i na oblaku, bolje raspoređivanje radnog vremena djelatnika zahvaljujući automatskoj izradi terminskog plana proizvodnje i njegovog praćenja u realnom vremenu putem ERP sustava i LED zaslona, objedinjavanje robno-financijskog poslovanja s proizvodnim procesima, automatsko povezivanje materijalnog i financijskog knjigovodstva i mogućnost rezervacije potrebnog materijala za izvršenje radnog naloga.

Očekivani rezultati projekta:

  • Porast prihoda od prodaje
  • Porast prihoda od izvoza
  • Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje 1 novog radnog mjesta
  • Uvođenje IKT poslovnog rješenja
  • Integracija poslovnih procesa

 

Ukupna vrijednost projekta: 798.969,38 kn

EU sufinanciranje projekta: 429.650,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 24.10.2019. do 24.10.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Ivana Orsag, mail: financije@rineo-dizajn.hr, tel: +385 98 777 582

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća RINEO DIZAJN d.o.o.

 

Kroz provedbu EU projekta „IKT u službi povećanja konkurentnosti inovativnih marketinških proizvoda“ poduzeće Rineo dizajn želi pridonijeti i podizanju svijesti o važnosti ravnopravnosti žena na rukovodećim pozicijama i njihovom radu u industriji. Povodom toga intervjuirana je članica tima Ivana Orsag koja je ujedno i direktorica te vlasnica 50% vlasničkog udjela u Rineo dizajnu. 
Činjenica je da su žene slabije zastupljeni spol u ukupnom broju zaposlenika u proizvodnim poduzećima, a pogotovo na rukovodećim pozicijama. Direktorica poduzeća Ivana Orsag ističe da je ravnopravnost spolova važan dio kulture poduzeća Rineo dizajn te kako poduzeće ima nultu stopu tolerancije na bilo koji oblik diskriminacije: „Poduzeće Rineo dizajn vodi iznimnu brigu o ravnopravnosti spolova i promicanju nediskriminacije u bilo kojem obliku. Tako se prilikom zapošljavanja novih radnika ne gleda kojeg su spola, nacionalnosti, vjeroispovjesti i slično već isključivo njihovo znanje, vještine i kompetencije. Svaka osoba zainteresirana za rad u poduzeću ima jednaku priliku za zapošljavanje.“ Iako su prema statistici žene manje zastupljeni spol u proizvodnim poduzećima te na voditeljskim pozicijama, direktorica Ivana Orsag nadodaje kako je izrazito ponosna što se žene nalaze na nekoliko rukovodećih pozicija u poduzeću. Osim toga ističe da je projektni tim koji je zadužen za provedbu EU projekta, također, sastavljen od muškog i ženskog spola. Dvije članice tima, također, se nalaze i na voditeljskim pozicijama u poduzeću. Za kraj je direktorica Ivana istaknula kako će poduzeće voditi računa o nediskriminaciji i jednakim mogućnostim i nakon provedbe projekta u istoj mjeri kao i dosad.